- Den eneste måde, man slipper…

Kategori: Livet
- Den eneste måde, man slipper af med en skygge på, er ved at slukke lyset.. -

Eva Skjøtt Hovmand


Del med andre:   

Indsend kommentar til citatet