Juridisk omskrivelse af ordsprog

Kategori: Blandede
En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers
muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt
ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle
statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige
organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.
(Man lærer så længe man lever)

Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke
tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som
kasteskyts.
(Man skal ikke kaste med sten når man bor i et glashus)

Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidæ bør ikke
give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart
forestående indtræden.
(En svale gør ingen sommer)

Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i
diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest
hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible.
(Lige børn leger bedst)

Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er
uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige
akustiske kvaliteter.
(Tomme tønder buldrer mest)

Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede
arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af
diminutive cereal-enheder.
(Blind høne kan også finde korn)

Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt
når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er
indruffet.
(Man skal ikke kaste brønden til når barnet er faldet i)

Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet
lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al
almindelighed.
(Når enden er god er alting godt)Del med andre:   

Indsend kommentar